Катеринківський заклад - загальної середньої освіти І _ ІІ ступенів - дитячий садок імені Героя Радянського союзу С.Т. Паламарчука

Кам'яномостівської сільської ради

Миколаївської області

ДОВІДКА за результатами самооцінювання освітнього середовища, освітніх та управлінських процесів за 2020-2021 н.р.

 

Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано:  у цілому в школі створено безпечні умови навчання та праці;  приміщення чисті, охайні та недоступні для сторонніх осіб батьків здобувачів освіти задоволені облаштуванням території, чистотою навчальних кабінетів, їдальні, туалетних кімнат;  у приміщені школи дотримується температурний режиму;  приміщення їдальні, столи, лавки, місця для видачі готових страв чисті, їх регулярно миють;  організація харчування у школі сприяє формуванню культури здорового харчування в учнів, усі опитані батьки здобувачів освіти та педагоги в основному задоволені якістю харчування;  у школі дотримано питний режим  наявні всі необхідні для реалізації освітньої програми навчальні кабінети та приміщення;  у кабінетах підвищеного ризику оприлюднено правила поведінки під час навчальних занять, проте вони потребують оновлення;  для реалізації освітнього процесу не достатньо навчально-методичного та технічного забезпечення відповідно до вимог законодавства та освітньої програми;  гранично допустима наповнюваність учнів у класах не перевищує;  За наслідками вивчення документації, результатів опитування учасників освітнього процесу та фактів, встановлених під час спостереження за освітнім середовищем було виявлено, що: з учнями та працівниками закладу відповідальні особи проводять інструктажі щодо алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; у школі реалізованують заходи із запобігання проявам дискримінації. Педагоги ознайомлені з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому; педагогічні працівники, адміністрація школи здійснюють заходи щодо запобігання проявів боулінгу у закладі. План заходів із запобігання та протидії булінгу оприлюднені на сайті школи. В коридорах бракує інформаційних стендів, що висвітлюють Правила поведінки для учнів, проте інформацію щодо профілактики булінгу, номери телефонів екстрених служб, телефони довіри в наявності ;  у школі проводять роботу щодо адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу ( 85% батьків вважають, що в дітей ніколи не виникали проблеми з адаптацією в школі). Класні керівники 1, 5 класу школи щорічно здійснюють діагностування учнів 1, 5 класів на предмет адаптації до освітнього процесу та їх батьків. Питання адаптації розглядали на засіданні наради при директору. Однак питання адаптації педагогічних працівників жодного разу не розглядали на засіданнях педрад, хоча впродовж 2020-2021 н.р. було прийнято на роботу молодого фахівця ;  Водночас є потреба в удосконаленні освітнього середовища: переобладнання та модернізація шкільного харчоблок; облаштування місць для відпочинку для педагогічних працівників ; урізноманітнення асортимент у страв примірного двотижневого меню за рецептурним збірником Є.Клопотенка та покращення якості готової продукції ; встановлення сучасної оргтехніки у навчальних кабінетах, оприлюднення правил поведінки для учнів, що таке академічна доброчесність, стоп булінг , відсутність ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами, у зв’язку з відсутністю інклюзивних класів; створення у бібліотеці нового освітнього простор, для учнів початкових класів облаштувати ігровий майданчик Рівні оцінювання за вимогами: забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – достатній ; створення освітнього середовища, вільного від будь -яких форм насилля та дискримінації – достатній ; формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору – потребує оснащення. Система оцінювання здобувачів освіти. Педагогічна діяльність працівників  Педагогічна діяльність педагогічних працівників базується на використанні сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.  Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність. Календарно-тематичні плани синхронізовані з освітньою програмою закладу.  На основі спостереження під час відвідування уроків та позакласних заходів можна стверджувати, що вчителі під час проведення уроків та в позаурочний час використовують комп'ютерну техніку, в меншій мірі використовують наочність та лабораторне обладнання .  Як демонструють результати опитування, спостереження більшість педагогічних працівників діють на засадах педагогіки партнерства, співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв'язок .  Результати опитування стверджують , що учні недосконало володіють поняттям академічної доброчесності і знають наслідки недотримання даних етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання. Педагогам варто звернути достатню увагу важливості дотримання академічної доброчесності.  Достатній рівень має показник відчуття безпеки у навчальному закладі. Так, близько 90% учнів зазначили, що в достатній кількості отримують інформацію від класних керівників, про булінг, кібербулінг. Учні також зазначають, що в їхньому шкільному житті були випадки булінгу, але, в переважній більшості їх було усунено з допомогою вчителів . Більшість випадків, які було зазначено учнями, як прояви булінгу – мали характер конфлікту, непорозумінь та прагнення до лідерства. В переважній більшості учні прагнуть самі вирішити непорозуміння, але перевагу надають зверненням до класного керівника. Дані звернення в більшій мірі мають результат, деякі конфліктні ситуації продовжуються і потребують вирішення. Учні ознайомлені з правилами поведінки, які діють у школі, та в переважній більшості, їх дотримуються. В свою чергу права школярів у закладі дотримуються на достатньому рівні. Аналіз показав, що учні в більшій мірі відчувають підтримку, повагу, отримують допомогу від вчителів. Проте правила поведінки для учнів варто поновити.  Як зазначають учні, вчителі закладу постійно інформують їх про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, але в більшій мірі це відбувається на основі звернення до вчителя. Проте у ході навчального процесу здобувачі освіти відмічають випадки не справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів.  На достатньому рівні учні оцінюють доступність та відкритість керівництва закладу до спілкування, з проханнями до керівництва закладу звертаються учні дуже часто, і обов'язково отримую відповідь на своє звернення.  Результати спостережень свідчать про необхідність покращення стану та значимості шкільної бібліотеки, оскільки школярі використовують бібліотеку, у переважній більшості, лише задля отримання підручників.  Більшість дітей вважають, що їх думку не враховують під час вибору дозвілля. Частіше всього ініціативу школярі проявляють у класі, рідше – на рівні школи. Найбільш розповсюдженими позаурочними заходами у школі є спільні свята, пікніки на природі, спортивне дозвілля. Про події, які відбувають у школі, організацію заходів учні отримують, від класного керівника, зі спільноти в соціальних мережах.  Учні закладу мають уявлення про поняття «корупції», з даним поняттям вчителі ознайомлюють їх через бесіди, уроки, в меншій мірі – через організацію позаурочних заходів, рідко – бесіди із запрошенням гостей. Напрям «Оцінювання здобувачів освіти» відповідає вимогам достатнього рівня. Напрям «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» відповідає вимогам достатнього рівня. Управлінські процеси  Заклад освіти працює над розробленням Стратегії розвитку, яку буде розглянуто на педагогічній раді та затверджено серпні 2021 р. До розроблення стратегії розвитку було залучено педагогічних працівників школи шляхом створення робочих груп для визначення пріоритетних напрямів розвитку;  Стратегія розвитку враховує специфіку та умови діяльності закладу, включає завдання щодо створення рівного доступу для здобуття якісної освіти, формування ключових компетентностей; створення сучасної матеріально-технічної бази школи інклюзивного середовища та інші завдання.  На 2021-2022 н.р. річний план роботи школи розробляється відповідно до стратегії розвитку закладу з урахуванням освітньої програми. До розроблення річного плану залучалися педагогічні працівники закладу та батьки здобувачів освіти, здобичі освіти під час проведення співбесід. Структуру річного плану створено за розділами освітньої діяльності, які охоплюють напрями: освітнє середовище закладу освіти, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та управлінські процеси закладу освіти. Додатком до річного плану є аналіз виконання річного плану минулого навчального року, у якому визначено виконані завдання та завдання, які потребують корекції.  Діяльність педагогічної ради відображає та спрямовується на реалізацію річного плану( тематика засідань педагогічних рад, питання до розгляду, організаційні, методичні заходи).  У закладі відбувається моніторинг якості освітньої діяльності. Розроблено, затверджено та оприлюднено положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка містить опис стратегій і процедур забезпечення якості освіти.  Двічі на рік відбувається моніторинг сформованості навчальних досягнень у учнів  На сайті закладу оприлюднено його кошторис та звіт про використання отриманих коштів за останній навчальний рік та квартал. Керівник регулярно звертається до засновника із клопотаннями щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладу. Наприкінці календарного року формується та надається заявка засновнику щодо здійснення капітальних та поточних ремонтних робіт. План розвитку матеріально-технічної бази школи включено до стратегії розвитку закладу. Результатом звернення ВОКМС Камяномостівської сільської ради стало розроблення проєктної документації на капітальний ремонт даху школи, щорічні ремонти кабінетів в рамках реалізації програми НУШ, здійснюється поетапна заміни шкільних меблів, комп’ютерної техніки.  Аналіз опитування демонструє, що в переважній більшості учасники освітнього процесу задоволені психологічним кліматом у закладі. Батьки здобувачів освіти зазначають, що звернення керівництвом закладу розглядаються вчасно, заходами реагування вони задоволені або переважно задоволені.В школі ведеться журнал звернень громадян та особистого прийому.  Заклад має свій веб-сайт, проте матеріал оновлюється не своєчасно. Функціонує сторінка школи у соціальній мережі Фейсбук, де висвітлюються основні події, що відбуваються в закладі.  У вестибюлі школи є інформаційний стенд, на якому регулярно оновлюється інформація, «Парламентський вісник» - інформаційний куточок шкільного парламенту.  Штатний розпис школи забезпечує виконання освітньої програми. У закладі наявна одна вакантна одиниця психолога. Всі предмети викладаються педагогічними працівниками , які мають відповідний фах, на підставі проходження курсової підго-товки на базі МОІППО. З метою матеріального заохочення працівників закладу, у школі затверджено положення про щорічне преміювання педагогів та за погодженням з профспілковим комітетом здійснюється щорічна грошова винагорода відповідно до визначених положенням критеріїв, ноді – премія. Готуються подання на нагородження грамотами та подяками на рівнігромади та області.  За погодженням з профспілковими комітетами, відповідно до укладеного колективного договору щорічно працівникам закладу надаються додаткові дні до відпустки за певні виконувані види роботи.  На початку календарного року у закладі педагогічною радою схвалюється план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вчителі обирають для себе різноманітні форми підвищення кваліфікації: тренінги, семінари, програми тощо. Підвищення кваліфікації здійснюється як шляхом очного так і дистанційного навчання на базі платформ EdEra, Всеосвіта, Прометеус та ін. Переважна більшість педагогічних працівників вважає, що керівництво закладу сприяє їх професійному зростанню, регулярно звертаються із клопотаннями до педагогічної ради закладу про зарахування отриманих сертифікатів. Проте відсутні педагогічні працівники закладу, які пройшли сертифікацію.  Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку. Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їх права в закладі не порушуються, обізнані зі своїми правами та обов’язками. Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їх пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень. Пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу обговорюються та отримуються під час педагогічних рад, засідань загальношкільного батьківського комітету, у Вайбер групі вчителів, на класних годинах, засіданнях учнівського самоврядування. Слід зазначити, що більшість пропозицій від здобувачів освіти та ї батьків надходять щодо покращення матеріально-технічної бази закладу. У закладі діють батьківські класні активи, учнівське самоврядування .  В кінці навчального року відбувається публічний звіт керівника закладу про свою діяльність перед батьками, педагогами та громадськістю. Відбуваються зустрічі керівництва школи із представниками учнівського самоврядування для вирішення питань щодо покращення освітнього процесу, урізноманітнення дозвілля, проведення заходів.  Режим роботи закладу враховує потреби учасників освітнього процесу. Між уроками є дві великі перерви. Тривалість уроків визначена санітарними вимогами. Розклад навчальних занять не в повній мірі забезпечує рівномірне навчальне навантаження відповідно до вікових особливостей учнів. Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми.  У закладі розроблено положення про академічну доброчесність. Положення схвалено педагогічною радою. Зі змістом положення ознайомлені педагоги.Більшість учні вважають також оцінювання по відношенню до них справедливим. У закладі не зафіксовано випадків недоброчесної поведінки. Напрям «Управлінські процеси» та «Педагогічна діяльність педагогічних працівників» відповідає вимогам достатнього рівня.