12:52
Наказ про завершення 2019/2020 навчального року
НАКАЗ «______»__________2020 р. №_________ Про завершення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 за № 8/32979, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», листом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту № 31 від 22.04. 20р. Про завершення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти Кам'яномостівської сільської ради» та у зв’язку з карантином, оголошеним в Україні через поширення коронавірусної інфекції «COVID-2019», Н А К А З У Ю: 1.Вчителям- предметникам 1.1. Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів; 1.2. забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією; 1.3. організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції; 1.4. подати пропозиції з метою укладення графіку дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу; 1.5.провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр; 1.6 завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів; 1.7. завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень; 1.8.організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно; 1.9.передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік; 1.10. оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювати у синхронному або асинхронному режимі; 1.11. результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв'язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим; 1.12 про способи оцінювання та канал зв'язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, повідомити учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти; 1.13.оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв'язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв'язку з учнями; 1.14 поточне оцінювання здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів; 1.15.підсумкову оцінку за семестр виставляти з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об'єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи; 1.16. запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів; 1.17.тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записувати в класному журналі без зазначення дати їх проведення; 1.18. річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року; 1.19 відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі - ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».; 2.Педагогу організатору 2.1. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у 2019/2020 навчальному році не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори; 3.класним керівникам 3.1.оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року; 3.2. учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року. 3.3. відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі - ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».; 3.4. оформлення свідоцтв досягнень учнів 1-х та 2-х класів, відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» та від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу. По завершенню навчального року 4. Директору Осадчій І.В. 4.1.розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог; 4.2. Здійснювати переведення учнів ЗЗСО до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (крім перших класів) згідно з рішенням педагогічної ради ЗЗСО. Рішення педагогічних рад про переведення учнів оприлюднити на офіційних веб-сайтах ЗЗСО. Упродовж 5-ти робочих днів з дати прийняття 5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Директор:___________ Осадча І.В.
Переглядів: 184 | Додав: Ksuha | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: